De kommunisten worden verder verweten alle landen en nationaliteiten af te schaffen. De arbeiders hebben geen vaderland. We kunnen hen niet afnemen wat zij niet hebben”.(Kommunistisch Manifest, 1848)

lees verder

Inleiding

Onderstaand artikel is een vertaling van een paragraaf uit een veel langer rapport over de nationale situatie, dat in het voorjaar van 2016 werd aangenomen tijdens de Conferentie van de afdeling van de IKS in Duitsland. Dit hier gepubliceerde deel behandelt één specifiek aspect van het rapport, namelijk het politieke populisme, waarvan de manifestaties de laatste jaren  hand over hand zijn toegenomen in de westerse industrielanden.

lees verder

Inleiding

Onderstaand artikel is een vertaling van een paragraaf uit een veel langer rapport over de nationale situatie, dat in het voorjaar van 2016 werd aangenomen tijdens de Conferentie van de afdeling van de IKS in Duitsland. Dit hier gepubliceerde deel behandelt één specifiek aspect van het rapport, namelijk het politieke populisme, waarvan de manifestaties de laatste jaren  hand over hand zijn toegenomen in de westerse industrielanden.

lees verder

De kommunisten worden verder verweten alle landen en nationaliteiten af te schaffen. De arbeiders hebben geen vaderland. We kunnen hen niet afnemen wat zij niet hebben”.(Kommunistisch Manifest, 1848)

lees verder

Eind oktober 2015 heeft de IKS in België/Nederland een publiek bijeenkomst georganiseerd in Antwerpen over het thema van de vluchtelingencrisis, getiteld: ‘De vluchtelingencrisis toont het bankroet aan van het kapitalisme’.

Wij houden er aan om de kameraden te bedanken die aanwezig waren op dit treffen omwille van hun geschreven en mondelinge bijdragen. Zowel de uitnodigingstekst van deze Publieke Bijeenkomst (zie op onze website) als de inleidende tekst tot de discussie die wij hieronder publiceren, maakten het mogelijk om onmiddellijk een discussie te hebben over diepgaande vraagstellingen.

Eén thema sprong daarbij in het oog: “gaan we vandaag naar een derde wereldoorlog?”. Deze vraagstelling verdient een vervolg op het overdenkingsproces dat op gang kwam in de Publieke Bijeenkomst. Het artikel dat wij hieronder publiceren probeert daar een bijdrage voor te zijn.

lees verder

Eind oktober 2015 heeft de IKS in België/Nederland een publiek bijeenkomst georganiseerd in Antwerpen over het thema van de vluchtelingencrisis, getiteld: ‘De vluchtelingencrisis toont het bankroet aan van het kapitalisme’.

Wij houden er aan om de kameraden te bedanken die aanwezig waren op dit treffen omwille van hun geschreven en mondelinge bijdragen. Zowel de uitnodigingstekst van deze Publieke Bijeenkomst (zie op onze website) als de inleidende tekst tot de discussie die wij hieronder publiceren, maakten het mogelijk om onmiddellijk een discussie te hebben over diepgaande vraagstellingen.

Eén thema sprong daarbij in het oog: “gaan we vandaag naar een derde wereldoorlog?”. Deze vraagstelling verdient een vervolg op het overdenkingsproces dat op gang kwam in de Publieke Bijeenkomst. Het artikel dat wij hieronder publiceren probeert daar een bijdrage voor te zijn.

lees verder

Van het Noord- tot het Zuid-station, waren de straten gevuld met rode, groene en blauwe kleuren. Een bonte verzameling van zowat 120.000 mensen afkomstig uit alle regio’s, over de taalgrens heen, die opstapten achter het ‘gemeenschappelijk’ vakbondsfront van socialisten christenen en liberalen. Die donderdag 6 november leek het wel alsof het centrum van het kapitalistische Europa, Brussel, veranderd was in een stad van ‘arbeidersvakbonden’. En dat was slechts het begin van een lange reeks acties, 3 dagen van ‘provinciale’ stakingen en een dag van ‘nationale staking, verspreid van midden november tot midden december, allemaal gericht tegen de maatregelen van de ‘Zweedse’ coalitie van de rechtse partijen (blauw voor de Nederlandstalige en Franstalige Liberalen, geel voor de Christendemocraten en de Vlaamse nationalisten).

lees verder

De boekenwinkel Gondolkodó Autonom Antikvárium in Boedapest nodigde de Internationale Kommunistische Stroming (IKS) uit om in september 2014 een publieke discussie in de stad te houden [sic], zoals we dat in de voorgaande jaren ook al gedaan hadden. De IKS stelde dit jaar voor om de film op onze website ‘How the working class brought an end to World War I’ [Hoe de arbeidersklasse een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog] te vertonen.

lees verder

Pagina's