Mei jongstleden heeft IKS een buitengewone internationale conferentie gehouden. Er had zich al een tijdje een crisis ontwikkeld waarvan het epicentrum zich in onze oudste afdeling, in de afdeling in Frankrijk, bevond. Het bijeenroepen van een buitengewone conferentie wordt, naast de regelmatige internationale congressen van IKS, noodzakelijk geacht vanwege de vitale noodzaak om de aard van deze crisis ten volle te begrijpen en om de middelen te ontwikkelen om haar te overwinnen. De IKS heeft in het verleden al meer buitengewone internationale conferenties bijeengeroepen, in 1982 en in 2002. Dit is in overeenstemming met onze statuten die voorzien in het bijeenroepen van een buitengewone conferentie wanneer de fundamentele principes van IKS ernstig in vraag worden gesteld. (1)

lees verder

Van het Noord- tot het Zuid-Station, waren de straten gevuld met rode, groene en blauwe kleuren. Een bonte verzameling van zowat 120.000 mensen afkomstig uit alle regio’s, over de taalgrens heen, die opstapten achter het gemeenschappelijk vakbondsfront. Die donderdag 6 november leek het wel alsof het centrum van het kapitalistische Europa, Brussel, veranderd was in een stad van de “socialistische” werkers.

lees verder

Ebola is niet louter een medisch probleem. Het is vooral een sociale kwestie, het product van een systeem dat alle technologische en wetenschappelijke mogelijkheden heeft om het lijden van de mensen in de wereld, veroorzaakt door epidemieën, tot een minimum te beperken, maar dit niet voor elkaar krijgt.

lees verder

Ebola is niet louter een medisch probleem. Het is vooral een sociale kwestie, het product van een systeem dat alle technologische en wetenschappelijke mogelijkheden heeft om het lijden van de mensen in de wereld, veroorzaakt door epidemieën, tot een minimum te beperken, maar dit niet voor elkaar krijgt.

lees verder

Brochure die een reeks samenvattingen bevat eerder verschenen in de Internationale Revue (Frans, Engels, Spaans).

De volledige artkels verschenen in boekvorm in het Engels. 

IKS-afdelingen in België & Nederland (www.internationalism.org)                                  Antwerpen/Gouda, Oktober 2014

Beste kameraad, Beste sympathisant,

lees verder

Pagina's