De kommunisten worden verder verweten alle landen en nationaliteiten af te schaffen. De arbeiders hebben geen vaderland. We kunnen hen niet afnemen wat zij niet hebben”.(Kommunistisch Manifest, 1848)

lees verder

Eind oktober 2015 heeft de IKS in België/Nederland een publiek bijeenkomst georganiseerd in Antwerpen over het thema van de vluchtelingencrisis, getiteld: ‘De vluchtelingencrisis toont het bankroet aan van het kapitalisme’.

Wij houden er aan om de kameraden te bedanken die aanwezig waren op dit treffen omwille van hun geschreven en mondelinge bijdragen. Zowel de uitnodigingstekst van deze Publieke Bijeenkomst (zie op onze website) als de inleidende tekst tot de discussie die wij hieronder publiceren, maakten het mogelijk om onmiddellijk een discussie te hebben over diepgaande vraagstellingen.

Eén thema sprong daarbij in het oog: “gaan we vandaag naar een derde wereldoorlog?”. Deze vraagstelling verdient een vervolg op het overdenkingsproces dat op gang kwam in de Publieke Bijeenkomst. Het artikel dat wij hieronder publiceren probeert daar een bijdrage voor te zijn.

lees verder

Eind oktober 2015 heeft de IKS in België/Nederland een publiek bijeenkomst georganiseerd in Antwerpen over het thema van de vluchtelingencrisis, getiteld: ‘De vluchtelingencrisis toont het bankroet aan van het kapitalisme’.

Wij houden er aan om de kameraden te bedanken die aanwezig waren op dit treffen omwille van hun geschreven en mondelinge bijdragen. Zowel de uitnodigingstekst van deze Publieke Bijeenkomst (zie op onze website) als de inleidende tekst tot de discussie die wij hieronder publiceren, maakten het mogelijk om onmiddellijk een discussie te hebben over diepgaande vraagstellingen.

Eén thema sprong daarbij in het oog: “gaan we vandaag naar een derde wereldoorlog?”. Deze vraagstelling verdient een vervolg op het overdenkingsproces dat op gang kwam in de Publieke Bijeenkomst. Het artikel dat wij hieronder publiceren probeert daar een bijdrage voor te zijn.

lees verder

Van het Noord- tot het Zuid-station, waren de straten gevuld met rode, groene en blauwe kleuren. Een bonte verzameling van zowat 120.000 mensen afkomstig uit alle regio’s, over de taalgrens heen, die opstapten achter het ‘gemeenschappelijk’ vakbondsfront van socialisten christenen en liberalen. Die donderdag 6 november leek het wel alsof het centrum van het kapitalistische Europa, Brussel, veranderd was in een stad van ‘arbeidersvakbonden’. En dat was slechts het begin van een lange reeks acties, 3 dagen van ‘provinciale’ stakingen en een dag van ‘nationale staking, verspreid van midden november tot midden december, allemaal gericht tegen de maatregelen van de ‘Zweedse’ coalitie van de rechtse partijen (blauw voor de Nederlandstalige en Franstalige Liberalen, geel voor de Christendemocraten en de Vlaamse nationalisten).

lees verder

De boekenwinkel Gondolkodó Autonom Antikvárium in Boedapest nodigde de Internationale Kommunistische Stroming (IKS) uit om in september 2014 een publieke discussie in de stad te houden [sic], zoals we dat in de voorgaande jaren ook al gedaan hadden. De IKS stelde dit jaar voor om de film op onze website ‘How the working class brought an end to World War I’ [Hoe de arbeidersklasse een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog] te vertonen.

lees verder

Op 15 januari 1919, werd Rosa Luxemburg, samen met haar strijdkameraad Karl Liebknecht, vermoord door de vrijkorpsen. Dit krijgsvolk gehoorzaamde toen aan de orders van minister Noske, lid van de SPD (de Duitse sociaaldemocratie) die verklaarde “als er een bloedhond nodig is, dan zal ik dat zijn”! Het zijn de socialisten aan de macht, aan het hoofd van de democratische staat, die de bloedige onderdrukking georganiseerd hebben van de arbeidersopstand in Berlin en die een van de grootste figuren van de internationale arbeidersbeweging vermoord hebben.

lees verder

Hier vind je een aantal artikels die we hebben gegroepeerd in thema's, die ons belangrijk lijken voor de arbeidersstrijd, voor het begrijpen van de geschiedenis van de arbeidersklasse en voor de reflectie over de toekomst, waarvan de arbeidersklasse de draagster is.

Wij hopen dat deze artikels zowel diepgaande reflectie als ook  discussie veroorzaken. We moedigen onze lezers aan om over deze artikels te discussiëren op het forum (zie Engelstalige website), of via e-mail of post. Lezers kunnen steeds andere thema's voorstellen om hier te behandelen.

Cabu, Charb, Tignous, Wolinski, deze vier namen onder het twintigtal doden, die de balans uitmaken van het bloedbad in Parijs van 7 en 9 januari, zijn een symbool. Zij waren het die op de eerste plaats werden geviseerd. En waarom? Omdat zij de intelligentie vertegenwoordigden tegen de domheid, de rede tegen het fanatisme, de opstand tegen de onderwerping, de moed tegen lafheid 1, de sympathie tegen de haat, en deze specifiek menselijke kwaliteit: de humor en de lach tegen het conformisme en de weldenkende eentonigheid.

lees verder

IKS-afdelingen in België & Nederland (www.internationalism.org)                                 

Beste kameraad, Beste sympathisant,

De Internationale Kommunistische Stroming nodigt u uit op de tweede Publieke Bijeenkomst over de Eerste Wereldoorlog, als een revolutionair antwoord op de luidruchtige herdenkingen omtrent de Eerste Wereldoorlog.

lees verder

Honderd jaar geleden, in augustus 1914, brak de Eerste Wereldoorlog uit. De menselijke balans van deze wereldwijde slachtpartij bedraagt officieel 10 miljoen doden en 8 miljoen gewonden. Toen de 'vrede' eenmaal was getekend, bezwoer de bourgeoisie met de hand op het hart dat het ging om “de oorlog, die een einde maakte aan alle oorlogen”. Leugens natuurlijk. Het ging integendeel slechts om de eerste barbaarse wereldbrand die het verval van het kapitalisme aangaf. De geschiedenis van de 20e eeuw en van deze jonge 21e wordt immers gekenmerkt door onophoudelijke en moorddadige imperialistische confrontaties.

lees verder

Pagina's